Deska rauhspund

1. Czym jest produkt
Deski rauhspund to deski świerkowe nieobrobione suszone.

2 Jakie ma zastosowanie
Deski rauhspund można zastosować w zadaszeniach domów, garaży, altan, wiat oraz innych
konstrukcji, a także do układania podłóg.

Przykład zastosowania: deskowanie dachu

Rauspund 20×120
Dostępne długości:
L-4,20
L-5,40

Rauspund 26×146
Dostępne długości :
L- 5,00